Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından girişilen darbe teşebbüsünün aziz milletimizce püskürtülmesinin ikinci yıldönümünde bir basın bildirisi yayınladı. Öksüz bildiride şu görüşlere yer verdi:

“Vatanımızın, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden 15 Temmuz darbe girişimini bir yıldönümünde daha şiddetle lanetliyor, hain işbirlikçi zihniyeti tüm detayları ve uzantıları ile birlikte tel’in ediyoruz. Milletin silahlarını millete doğrultan, milletin evlatlarını birbirine düşman kılmayı amaçlayan ve bu vatanın evlatlarını şehit ederek her türlü mel’un hareketi mubah görecek kadar alçalan FETÖ mensuplarının ve her türlü terör organizasyonunun karşısında dimdik ayakta, sivil yönetimin yanındayız.

Bu Toprakları Vatan Yapan; Çanakkale’dir, 15 Temmuz’dur

15 Temmuz’da millete ve milletin temsilcilerine namlu yöneltenler, haince bir işgal girişiminde bulunarak milletin iradesine ipotek koymak isteyenler, yerli ve yabancı işbirlikçileri ile birlikte bu vatanın ve milletin değil, haçlı zihniyetinin tarafıdır. Batı’nın ülkemize ve temsil ettiğimiz değerlere karşı açtığı bu savaş ise, yeni bir Haçlı saldırısıdır. 15 Temmuz işgal girişimine karşı Batı ülkelerinin yönetici nezdinde takındığı umarsız ve olumsuz tutum, milletimizin asil direnişini küçümseyen tavrı asla kabul etmiyoruz. 15 Temmuz, milletimizin tarihinde FETÖ açısından kara bir leke, sivil direniş açısından şanlı bir sayfadır. Batı, 15 Temmuz işgal girişimine karşı takındığı tavırla demokraside de iki yüzlülüğünü tescillemiştir.

Bu toprakları bize vatan yapan Çanakkale, Milli Mücadele şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz’da bir kez daha bize bu toprakların nasıl ve ne pahasına vatan olduğunu yaşatan şehitlerimizin; vatanın, dinin ve mukaddesatın bekçisi evlatlarımızın ruhu şad olsun. Şehitlerimizin canına kast eden, vatan toprağını yerli ve yabancı işbirlikçileriyle birlikte peşkeş çekmek niyetini güden, şerrin ve şeytanın askerlerine ise ebediyen lanet olsun.

Bu vatan milletindir. Bu ülke 80 milyon vatandaşımızındır. Bu devlet hepimizindir. Bu topraklar, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Zaza’sıyla, Arap’ıyla bu topraklara can feda edenlerin, kan verenlerin, bu vatana canından geçerek bağlananlarındır.

15 Temmuz Dünyaya Sağlam, Dik Bir Duruş Mesajı Vermiştir

Tarih boyunca hiçbir güçlüğün bizi yıldıramadığı gibi bugün de yılmıyor, korkmuyor, vatanımızı ve irademizi savunuyoruz. Hainlerin değil; Başkomutan sıfatıyla, seçilmiş başkan olarak milletin iradesini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçilmiş vekillerimizin, bombalarla yıkılmak, sindirilmek istenen fakat birlik ve bütünlük içinde dimdik ayakta duran gazi meclisimizin ve milli iradenin sonuna kadar yanındayız.

17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da yaşananlar 28 Şubat’ın devamıdır. 28 Şubat ile 15 Temmuz ikiz kardeştirler, ruh ikizidirler. Milletimiz bu türden her türlü operasyonun farkındadır ve basiretli tavrı ile bundan sonra da oynanan oyunların farkında olacaktır.

15 Temmuz, Hak-Batıl Mücadelesinin Son Örneklerindendir

Tarihin her döneminde olduğu gibi, milletin tercihine ipotek koymaya kalkışanlara aziz milletimiz asla izin vermeyeceğini 15 Temmuz’da bir kez daha göstermiştir. Bundan böyle de bu türden her girişim, karşısında aziz vatanımızın özbeöz evlatlarını bulacaktır. 15 Temmuz bu açıdan tüm dünyaya sağlam, dik, diri bir duruşun mesajını net olarak vermiştir.

15 Temmuz; yeniden, bir kez daha dirilişimizin ve hak-batıl mücadelesinde safları sıklaştırarak direnişimizin, yeni Türkiye’yi inşa ve ihya etme azmimizin sembol tarihidir.

15 Temmuz ruhunun her daim dimdik ayakta duracağına olan inancımız tamdır. Bu ruha ilişmek isteyen her türlü iç ve dış mihraklar, asla bu ruhu bozamayacak, bu ruhu yaşamamıza ve nesiller boyunca yaşatmamıza engel olamayacaktır.

İslamofobiyi de tetikleyen dış destekli FETÖ vb. her türden hareket, milletimiz birlik ve beraberliğini koruduğu sürece asla istediği sonuca ulaşamayacaktır. Avrupa’da son yaşanan terör olayları da, terörün er ya da geç kendi destekçilerini vuracağı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. İslamofobi, Avrupa için bir çıkış yolu değil, bir çıkmaz sokaktır ve Avrupa’nın kendi ayağına sıktığı kurşundur.

İmam Hatipliler Olarak Milletin ve Milli İradenin Yanındayız

15 Temmuz’dan bu yana, süreci ve yapılan ihaneti tüm sulandırma çabalarına, ihaneti örtbas etme ve gözden düşürme gayretlerine, dış güçlerle kurulan her türlü irtibat ile 15 Temmuz ve milli iradeye yapılmak istenen tüm sabotajlara, kurulmak istenen tüm tuzaklara rağmen; sağduyumuzla, vatan ve millet aşkımızla, tüm darbelere dur diyecek enerjimizle sivil toplum ve İmam Hatipliler olarak milletin ve milli iradenin temsilcilerinin yanındayız.

Aziz vatanımız, bu toprakların necip insanları, kardeşliğimiz, birlikte yaşama arzumuz ve milli irade üzerinde oynanmak istenen tüm oyunların farkındayız. Tüm bu oyunları bozana, bu hainler temizlenene kadar milletimiz, yeri geldiğinde meydanlarda, yeri geldiğinde seccadesinin başında, yeri geldiğinde ise işinin başında, ailesinin yanıbaşında ve hatta gerekirse savaş meydanında cansiperane milli irade nöbetini sürdürecektir. Bu irademize asla ipotek koymalarına izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz.

Vatanımıza göz diken, harim-i ismetimize el uzatan bu hainlerin bir an önce gereken en doğru cezaları almaları gerekmektedir. Dünyaya örnek bir tavırla, vatan sevgisi nasıl olurmuş, irade nasıl savunulurmuş ve nasıl dik durulurmuş gösteren bu aziz milletin bir ferdi olmaktan, bu millete hizmet üreten bir STK olmaktan dolayı onur duyuyoruz.”