Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Liseye Geçiş Sınav (LGS) sonuçlarının açıklanması ve okul tercihleri üzerine bir açıklama yaptı. Öğrenci ve velileri İmam Hatip Liselerini tercih çağrısından bulunan Öksüz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Günümüzde toplumun tüm kesimleri, çocukları için arzu ettiği eğitim içeriğine rahatlıkla ulaşabilmektedir. Dini eğitimi de içeren müfredat içeriğini insanlarımıza sunan İmam Hatip Ortaokulu (İHO) ve İmam Hatip Liselerimiz (İHL) de onlarca yıl yaşanan zulmün ardından, hak ettiği değeri bulmakta, her geçen gün eğitim kalitesini artırarak yoluna devam etmektedir.

Bu yıl yapılan LGS’de İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin göstermiş olduğu yüksek başarı da bu gerçeği gözler önüne sermektedir. LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Azra Kargı, bireysel başarının, yüzlerce İHO’dan Türkiye genelinde çok ciddi başarılar elde eden öğrencilerimiz ise kümülatif başarının İHO’lar adına en güzel örneklerini göstermişlerdir. Azra Kargı kızımızı ve onun şahsında tüm İHO öğrencilerimizi ve tabii ki LGS’de emek veren ortaokul öğrencilerimizin tamamını gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz.

İHO’ların göstermiş oldukları üstün başarının İHL’lerde de artarak devam edeceğine kanaatimiz tamdır. Bu manada LGS puanlarını almış tüm ortaokul mezunu öğrencilerimizi, hem dini hem fenni ilimlerin bir arada yer aldığı bir müfredat içeriğine sahip olan İmam Hatip Liselerimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Öğretmen, veli, öğrenci işbirliğinin tam anlamıyla tesisi, ortak ideallerimize olan inancımızın yeniden sağlamlaştırılması ve tabii ki Milli Eğitim politikalarımızın sağlam temeller üzerinde yeniden inşa edilmesiyle birlikte hem İHO’lar, hem İHL’lerimiz başarılarını her geçen yıl artırmaya devam edeceklerdir.

İnsanlığın büyük bir savrulma yaşadığı, sekülerleşmenin, yalnızlaşmanın ve hedonizmin had safhaya ulaştığı bir dönemde insanlığın ve dünyanın yeniden imar ve inşası sahih bir din eğitimi ile daha mümkün hale gelecektir. Dünyanın birçok bölgesinde gelişen sapkın din anlayışlarının, dine dair FETÖ, DEAŞ ve benzeri unsurların insanları kendi ürettikleri din anlayışları ile aldatamamaları için de alınabilecek en itidalli tedbir sahih bir din eğitiminden geçmektedir.

Günümüzde insanımıza ana kaynaklardan beslenen sahih din eğitimini, mümkün olan en iyi düzeyde sunma işlevi İHO ve İHL’lerimizin üzerine düşmektedir. Bu manada yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığımız’dan İmam Hatipler adına beklentilerimiz büyüktür. Fiziki ve maddi imkânların iyileştirilmesinin yanında, bundan daha önemli olan husus, öğretmen kalitemizin iyileştirilmesi, eğitim politikalarımızın ana felsefesinin geniş tabanlı bir istişare ile uzun yıllar değişmeyecek şekilde belirlenmesi ve nitelikli insan gücü yetiştirmek adına atılması gereken adımların bir an önce atılmasıdır.

LGS’de puanlarını alarak lise tercih sürecine giren tüm öğrenci ve velilerimize çağrımız, İHL’leri bu süreçte ilk tercihleri arasında değerlendirmeleridir. Yeni sistemde proje İHL’lerimiz puan sıralamasına göre, diğer İHL’lerimiz ise adrese dayalı kayıt sistemine göre kayıt alacaklardır. İmam Hatip Liselerini tercih eden ve bu okullarımızdan mezun olan neredeyse hiçbir öğrencimiz pişman olmamıştır.”