Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV),  2013 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile, farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği sempozyum serisinin altıncısının 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde, küresel ölçekte devam eden salgın nedeniyle online olarak düzenleneceğini duyurdu.

TİMAV Genel Başkan Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar konuyla ilgili şunları söyledi: “TİMAV olarak üzerinde hususiyetle durduğumuz, organizasyonlarını hassasiyetle yürüttüğümüz, insanlığın bilimsel ve kültürel mirasının sürekliliği adına önemsediğimiz ve bugüne kadar onlarca ülkeden yüzlerce akademisyenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz vakfımızın ana çalışma alanları arasında bulunan din eğitimi ve dini araştırmalar alanlarında niteliğin artırılması, ilmî çalışmalara destek olunması ve bilimsel çalışmalar ortaya koymak maksadıyla düzenlediğimiz “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu” serimize, altıncı yılından itibaren “Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu” ismiyle devam etme kararı aldık. 2021 yılından itibaren bu isimle yapılacak sempozyumun ana temasını, “Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik” olarak belirledik. Sempozyumumuzun vakfımız, paydaşlarımız, ülkemiz ve insanlık adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Bugüne kadar Konya, Bosna Hersek-Saraybosna, İspanya-Sevilla, Kazakistan-Çimkent ve Mardin’de gerçekleştirilen sempozyumlarda insanlığın ortak problemlerine dikkat çeken ve çözüm üretmeye çalışan çok farklı başlıkların işlendiğini, günümüz dünyasının sorunlarına ışık tutacak önemli mesajlar verildiğini ve ortaya önemli eserlerin çıktığını söyleyen Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar: “Sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa hitap eden bir dinin mensupları olarak insanlığa seslenmek, bilgi ve hizmet üretmek gibi maksatlarla bu çalışmaları büyük bir özveriyle devam ettiriyoruz. Uluslararası işbirlikleri olan, düzenlediği organizasyonlarla ülkesi ve ümmet coğrafyası ile birlikte dünyanın farklı bölgelerine ulaşan,  insanlar ve toplumlar arasında iletişim ve etkileşim yolları geliştirmeye çalışan bir kurum olarak, olağandışı bir dönemde bulunsak da bu çalışmaları sekteye uğratmak istemedik. Bu yüzden diğer projelerimizde olduğu gibi bu yılki sempozyumu da dijital mecrada yapmaya karar verdik. ” dedi.

İnsanlık tarihi boyunca farklı çağ ve dönemlerde doğal felaketler, salgın hastalıklar ve ekonomik rekabet temelli savaşların yaşandığını ve insanlığın bunları doğru yönetecek yolları bulmaya çalıştığını ifade eden Okumuşlar: “ Tüm dünyada 2020 yılı Covid-19 virüsünün insanı biyolojik, toplumsal ve psikolojik olarak tehdit ettiği ve onun bireysel, sosyal yaşam alanını büyük bir bilinmeze ittiği olağandışı bir yıl olarak deneyimlenmiştir. Böyle zamanlarda ve insanı endişe, tereddüt ve korkuya sevk eden benzer başka zamanlarda onun türsel devamlılığı için birtakım felsefi, teolojik, sosyolojik, antropolojik, psikolojik, politik, ekonomik, hukuki, iletişimsel, teknolojik, ekolojik, etik vb. yeni analizlere ve çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir dönemde insanlık için bir kurtuluş reçetesi aramak, geçmişten ders alıp yarına ilişkin bir umut ışığı taşımak için arayışı devam ettirmek hepimizin görevidir.” diye konuştu.

Sosyal bilimlerin bütün dallarını ilgilendiren olağandışı koşullarda ahlak ve vicdan ekseni bağlamında ortaya konulacak bütün entelektüel ve akademik katkıların değerli olduğunu düşündüklerini söyleyen Okumuşlar, sempozyuma  bütün ilgili takipçilerin, daha özelde yerli ve yabancı akademisyen, araştırmacı, aydın, şair, sanatçı, öğretmen, öğrenci ve STK üye ve temsilcilerinin başvurabileceklerini, sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye sempozyum web sayfasından (www.udakb.timav.com.tr) ulaşılabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR
TİMAV Genel Başkan Yardımcısı