Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından geleneksel hale getirilen hikâye yarışmalarının bu yıl sekizincisi düzenleniyor. Türkiye genelindeki İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılabildiği yarışmada bu yıl tema “Serbest” belirlendi.

İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrencilerin kendilerini ifade edebilme, kültür ve edebiyata dair kabiliyetlerini ortaya çıkarabilme, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlayan TİMAV Geleneksel Hikâye Yarışması, 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın İmam Hatip camiasının mezun, mensup ve muhiplerine hizmet etmek için kurulmuş bir vakıf olduğunu belirten TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, özelde imam hatip okulları ve öğrencileri için genelde ise din eğitimi, gençlik ve sosyal politikalar adına bilgi, düşünce ve strateji üretmek için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini bildirdi. Öksüz, geleneksel hale getirdikleri hikâye yarışmasının da Türkiye’de imam hatipli öğrenciler arasında genel bir kabul gördüğünü, öğrenciler tarafından merakla beklendiğini dile getirdi.

TİMAV Genel Başkanı Öksüz, yarışma için son başvuru tarihinin 05 Mayıs 2019 olarak belirlendiğini, Türkiye genelindeki tüm İHL’lere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, başvuru sürecinin işlemeye devam ettiğini bildirdi.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin pek çok alanda olduğu gibi sosyal alanlarda ve özellikle de edebiyat alanında başarılı işler çıkardıklarını ifade eden Öksüz: “Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin neredeyse tüm illerinden binlerce hikâye vakfımıza ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda elimize ulaşan eserler gösterdi ki, İmam Hatip Lisesi öğrencileri, jürimizin derece alacak öğrencileri seçmekte gerçekten zorlandığı hikâyeler kaleme aldılar. İHL’lerin bu noktada ciddi bir birikiminin olduğu aşikâr. Bu birikimin genişlemesi, şekillenmesi, bu noktada yeteneği ve gayreti olan öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına varması ve öne çıkması için bu yarışmayı düzenliyoruz ve önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye genelinden yoğun bir katılım beklediğimiz yarışmamızla ilgili ayrıntılar vakfımızın internet sitesi www.timav.org.tr’den öğrenilebilir” dedi.

Öksüz, yarışmaya verdikleri destekten dolayı Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

TİMAV Genel Başkanı Öksüz, 05 Mayıs 2019 itibariyle hikâye yarışması için başvuruların sona ereceğini, değerlendirme sürecinin ardından Temmuz ayı içinde sonuçların açıklanacağını, Eylül ayında okulların açıldığı ilk hafta içinde belirlenen bir tarihte düzenlenecek bir tören ile ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı.

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI GENEL MERKEZİ
8. GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI GENEL MERKEZİ
8. GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI GENEL MERKEZİ
8. GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Türkiye İmam-Hatipliler Vakfı (TİMAV), konu seçimi öğrencinin kendi tercihine bırakılan serbest konulu hikâye yarışması ile İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin ufuklarını geliştirmeyi ve genişletmeyi, kendilerini ifade edebilme ve toplumsal varlıklarını ortaya koyabilme kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmeyi ve İmam Hatip öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamıştır.

8. GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

Konu:

Madde 1

Serbest” (Öğrencinin kendi isteği ile seçeceği herhangi bir konu.)

Amaç:

Madde 2

İmam Hatip öğrencilerinin herhangi bir konuya bağlı kalmadan kendi istekleri doğrultusunda belirlediği konu çerçevesinde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmesi…

Yine öğrencilerimizin toplumsal alanda, bireysel hayatında gördüğü “iyi” ya da “kötü” kavramlardan ve/veya olgu ve olaylardan yola çıkarak bilgilerini, okuma ve araştırma ile yazım kabiliyetlerini geliştirmeleri…

Kapsam:

Madde 3-

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme kurulunun oluşumunu, yapılacak değerlendirmeye verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Katılma Şartları:

Madde 4-

Hikâye yarışmasına; Türkiye’deki tüm İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci olarak okuyanlar katılabilecektir. Yarışmaya Açıköğretim İHL’de okuyanlar katılamazlar.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar

Madde 5-

 1. Yarışmaya katılacak olan hikâyelerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 2. Yarışmaya gönderilmeden veya gönderildikten sonra, sonuçlar açıklanmadan veya açıklandıktan sonra herhangi bir mecrada yayınlandığı tespit edilen hikâyeler yarışmadan doğrudan elenmiş olur ve kazanmış olsalar dahi ödülleri verilmez.
 3. Gönderilecek hikâyeler bilgisayarda Word sayfasına Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto büyüklüğünde yazılacak, sayfa numarası verilecek ve en az 1 en fazla 4 sayfa olacaktır. 4 sayfayı aşan hikâyeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Hikâye sahipleri, yarışmaya katılmakla hikâyelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez.
 5. Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)’na ait olur.
 6. TİMAV uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak hikâyeler için -dereceye girmiş veya girmemiş fark etmeksizin- ayrıca telif ödenmez
 7. Hikâye konusu öğrencinin kendi seçimine bırakılmış, serbest olarak belirlenmiştir.
 8. Katılımcılar hikâyelerini yazdıkları Word dosyasında isim, soyadı, adres, telefon numarası ve okul bilgilerini belirtmelidirler.
 9. Yarışmacılar en fazla bir hikâyeyle katılabilirler.
 10. Gönderilen yazıların tüm hukuki sorumluluğu eser sahibine aittir.

TAKVİM:

Madde 6 –

 1. Hikayeler, duyuruların yapıldığı andan itibaren online olarak timavyarisma@gmail.com adresine gönderilecektir.
 2. Katılımcılar hikâyelerini mail olarak gönderdikten belirli bir müddet sonra e-posta adreslerine, hikâyenin değerlendirilmek üzere sisteme yüklendiğine dair bir bilgilendirme mesajı ulaşacaktır.
 3. Başvurular 05 Mayıs 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
 4. Sonuçlar 10 Temmuz 2019 tarihinde TİMAV’ın web sitesinde (www.timav.org.tr) ilan edilecektir.
 5. Ödüller 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcında, ilköğretim haftası içinde, TİMAV tarafından belirlenip ilan edilecek olan bir tarihte Konya ili merkezinde Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılacak olan törenle sahiplerini bulacaktır. Dereceye giren öğrenci ve velileri program tarihi ve yeri konusunda bilgilendirilecektir. TİMAV tarih ve yer değişikliği hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER:

Madde 7 –

Hikâye yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrenciler için aşağıdaki ödüller belirlenmiştir.

– Birincilik Ödülü         : 3 tam altın (Üç adet tam altın)

– İkincilik Ödülü           : 2tam altın (İki adet tam altın)

– Üçüncülük Ödülü       : 1 tam altın (Bir adet tam altın)

Ayrıca mansiyon ödülü olarak 5 öğrenciye aşağıdaki hediye takdim edilecektir.

– Mansiyon Ödül          : 5 kişiye 10′ tablet

Değerlendirme Kurulu:

Madde 8-

Yarışma için Değerlendirme Kurulu Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Merkezi tarafından görevlendirilecek alanında uzman üyelerden oluşacaktır.

Değerlendirme ve duyuru:

Madde 9-

Eserler değerlendirme kurulunca değerlendirilerek, dereceye giren birinci, ikinci, üçüncü eserler ve mansiyon için 5 eser belirlenecektir. Yarışma sonuçları 10 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak olup 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcında, ilköğretim haftası içinde, TİMAV tarafından belirlenip ilan edilecek olan bir tarihte Konya ili merkezinde Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılacak olan törenle sahiplerini bulacaktır.

Dereceye giren yarışmacıların giderlerin karşılanması:

Madde 10-

Yarışmada dereceye giren öğrenci ve yanında bir kişi olarak velisinin ödül törenine ulaşımları, bir günlük iaşe ve konaklama giderleri TİMAV tarafından karşılanacaktır.

Bilgilenme:

Madde 11-

-Yarışmacılar yarışmaya ait sorularını timavyarisma@gmail.com mail adresine gönderebilirler.

-Bu şartname toplam 4 (dört) sayfadır.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Merkezi İletişim Bilgileri:

Adres    : Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi No: 3 Meram / KONYA

Tel         : (0332) 350 07 96