Fransa’da Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bildiriye, TİMAV Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar’dan da tepki geldi.

Okumuşlar, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde, Fransa’da siyasetçi, akademisyen gibi insanlardan oluşan kendini bilmez bir grup çıkıp, hadsiz bir şekilde Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bir bildiri yayınlamışlardır. Bu bildiriyi hazırlayan ve destekleyenlerin, Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’den haberlerinin olmadığı açıktır. Bu güruhun problemi; Kur’anla, İncil’le ya da bir başka kutsal metinle değildir. Bu insan müsveddelerinin problemi ilahî olan, vahye dayanan, kutsal olan her şeyledir.

Allah’tan olan, yeryüzüne nizam veren her türlü ilahi kaynak bunları rahatsız etmektedir. Çünkü kendi ilahlıklarını inşa etmelerinin önündeki en büyük engel olarak bunu görmektedirler.

Kendi kutsal kitapları İncil’i, Tevrat’ı, Zebur’u da hiç okumadıklarını söylesek sanırım, yanılmış olmayız. Zira okusalar idi, tahrif edilmiş bu kitaplarda bulunan birtakım konulardan dolayı bunların da yasaklanmasını isterlerdi.

Kutsala karşı takındıkları bu tavırlarla, kendilerinin sonunu hazırlamakta olan bu grup için söylenecek sözümüz şudur ki, İslam silm, barış dinidir. Bu yüzlerce yıldır böyle olmuş ve olmaya da devam edecektir. Adını barış kökünden alan en son ve en mükemmel dinin mensuplarını bu tür aşağılık oyunlarınıza ve provokatör hareketlerinizle ne rencide etmeye, ne de amaçlarınıza hizmet etmeye güç yetiremeyeceksiniz.

Hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelen ve kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecek olan Kur’an’a karşı yapılan bu çirkin saldırı karşısında bizim Kur’an’ı korumamıza ihtiyaç yoktur. Zira kendi kitabını koruyacağını bizzat Allah vaat etmiştir. Bizim bu noktada yapmamız gereken Hakk’ın hatırını âlî tutmak ve safımızı belli etmektir.

Yüce Kitabımız, diğer pek çok ayette de işaret buyurulduğu üzere Kafirûn Suresi’nde bu tarz girişimler ve şahıslar için genel kaideyi şöyle tespit etmiştir: “Sizin dininiz size, benim dinim bana.” Biz dinimizde razı olarak, yolumuza çıkan ve çıkacak engellere aldırmaksızın yeryüzünde hakkın hakim olması için çalışmaya devam edeceğiz. Ve biz hakkın hakimiyeti için çalıştıkça şüphesiz, Hak gelecek ve batıl yok olup gidecektir.

Yeryüzünde yaşayan 2 milyar Müslümanı incitecek ve provokasyon amaçlı olduğu her yerinden belli olan bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz. İslam’a karşı insaflı olmalarını beklemediğimiz bu güruhtan, sadece kendilerinin de içinde yaşadığı bu dünyaya ve diğer din mensuplarına karşı daha insaflı olmaya davet ediyoruz.”