Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV), 1994 yılında özelde İmam Hatipler, genelde ise din eğitimi adına bilgi, düşünce ve strateji üretmek amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Kurulduğu günden bu yana pek çok faaliyete imza atan vak-fımızın faaliyetlerinden bir tanesi de ülkemiz genelindeki İmam Hatip Liseleri arasında hikâye yarışmaları düzenlemek olmuştur.

İlki 2012 yılında “İmam Hatipli Olmak”, ikincisi 2013 yılında
“Kardeşlik”, üçüncüsü 2014 yılında “Serbest”, dördüncüsü 2015 yılında “Ülkem”, beşincisi 2016 yılında “Serbest”, altıncısı 2017 yılında “15 Temmuz”, yedincisi 2018 yılında “Serbest” temasıyla düzenlenen yarışmaların sekizincisi 2019 yılında yine “Serbest” temalı olarak düzenlenmiştir.

Elinizdeki bu kitapta 2019 yılında Selçuklu Belediyesi’nin kat-kılarıyla düzenlenen “Serbest” temalı hikâye yarışmasında, Tür-kiye genelindeki İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kaleme aldığı yüzlerce eser arasından ilk 25’e giren hikâyeleri okuyacaksınız.