TiMAV NE ZAMAN VE NiÇiN KURULDU?

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 05 Ağustos 1994 tarihinde kurulmuş olup, Konya 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 08.08.1994 gün, E : 1994/586, K : 1994/560 sayılı kararıyla kurulusu tescil edilmiş ve Resmi Gazete’ nin 15 Ekim 1994 gün ve 22082 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, 1994 yılında Konya’da kurulurken, sadece belli bölge ve şehirlerde değil, tüm Türkiye çapında bu isin sahip ve hizmetkarlığını üstlenmek ve diğer tüm hayırlı hizmetlere imkanları ölçüsünde destek olmakla birlikte, öncelikle ve özellikle mesaisinin büyük bölümünü sadece imam hatipler meselesine hasretmeyi gaye edinmiştir. İsim olarak da bu camianın adini serlevha yaparak ortaya çıkmış ve çok geniş ve uzun süren istişareler sonucu kurulmuştur.
Burada altını çizerek sunu özellikle belirtelim ki; TIMAV, hiçbir vakıf ve derneğin alternatifi değil, tam aksine bu yolda mesai sarf eden tüm kuruluşlarımızla her an is birliği ve dayanışmaya hazır bir otağ durumundadır. İmam Hatip mezunları, mensupları ve muhiplerinin birbiriyle tanışması, kaynaşması, dayanışması ve ayni konularda ayni sesi ve düşünceyi dile getirmesini sağlamak, yegane amacımızdır.
İmam Hatip Liselerini, tüm ilçe ve kasabalarımıza kadar yaygınlaştırmak, binası yapılıp da açılmayanların açılmasını temin etmek, mensuplarının önüne çıkarılan engelleri davamıza zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için, ülke çapında lobi faaliyeti yürütmek üzere bilimsel, hukuki ve kanuni prosedür çerçevesinde çalışmak, temel prensibimizdir.
Vakfımızı daha yakinen tanımak amacıyla hazırladığımız bu yazıyı okuduktan itibaren tüm kardeşlerimizden ricamız, bizi takip etmeleri, teklifleri, tenkitleri ve teşvikleri ile bize destek olmalarıdır.
Vakfımızın ülke çapında şubelerinin açılması, faaliyet alanları ve istikbale matuf hedefler konusunda lütfen bizimle bağlantı kurunuz ve is birliği yaparak hep beraber bu davayı daha ileri noktaya ulaştıralım.
Bu bayrağı, Allah’ın lütfüyle daha üst zirvelere taşıyalım.