Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Dr. Sami Bayrakcı, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci ve velilere İmam Hatip Liselerini (İHL) ilk sıralarda tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Seyrine, asırlar boyunca şaşmadan devam eden ilim geleneğimizin son halkası olan İmam Hatip okullarının, hikmet ve hizmeti bünyesinde cem edebilmesinin kıvancını yaşamakta olduklarını belirten Bayrakcı, şunları ifade etti:

“Bizleri, ilk müderrisliğini bizzat Efendimiz (s.a.v)’in üstlenmiş olduğu hikmet ve hizmet mektebinin son temsilcilerinden kılan Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senalar olsun. Böylesi yüce bir nimete mazhar olmanın mahcubiyet ve mesuliyetini her daim sırtımızda hissetmekteyiz. Yüce dinimiz İslam, ilim ve ibadetin arasını tefrik etmemeyi emir buyurmuştur. Bu itibarla ümmet-i Muhammed’in omuzlarına, yolumuzun nazari veçhesini temsil eden hikmet ile amel veçhesini temsil eden hizmeti her daim bir arada tutma sorumluluğu yüklenmiştir.

Son Yüzyılda, Muvaffakiyetimizin En Mühim Aktörlerinden Biri İmam Hatip Okullarımızdır

Müslümanlar, bu ağır görevi kimi zaman layıkıyla yerine getirebilmişken kimi zaman da ne yazık ki sınıfta kalmışlardır. Şükürler olsun ki necip milletimiz, dimağlarımızdan İslam şuurunu boşaltıp gönüllerimize zehir zerk etmeyi asli vazifesi kabul etmiş zavallıların olanca gayretine rağmen aynı hataya düşmemiştir. Son yüzyılda, bu noktadaki muvaffakiyetimizin en mühim aktörlerinden birinin imam hatip okullarımız olduğu, inkâr edilemez bir hakikattir. Nitekim gerek hocaları gerek öğrencileriyle bütün camiamız, ülkemizin atlatmış olduğu büyük imtihanlarda hem kalemi hem de bedeniyle daima ilk saflarda yer almıştır.

İmam Hatip sıralarında yetişmiş ilim, irfan ve fikir erlerinin bir yandan değer üretirken bir yandan da her türlü enaniyetten sıyrılmış bir vaziyette çeşitli sahalarda bilfiil ter dökmesine şahit olanlar, imrenen gözlerle mektebimizi seyre dalmaktadırlar. Zira malumâtla fiiliyâtı aynı kapta toplayabilmek, birçoklarına nasip olmamış bir nimettir. Fikrettiğini gür bir sedayla zikretmeye çekinen, satırlardaki ilmi sadırlara nakşetmeyi vazife edinmeyen, öğrendiği bilgi azalarını harekete geçirmeyen yüz binlerin arasında, neslimizdeki cevher kandil gibi parlamaktadır.” 

İmam Hatip Ortaokulları Bu Yıl 500 Tam Puanlı 53 Öğrenci Çıkarmıştır

İmam Hatip Okullarından mezun olan öğrencilerin, liseye geçiş sınavında göstermiş oldukları üstün başarılara dikkat çeken Bayrakcı, açıklamasında “Bu yıl yapılan LGS’de İmam Hatip Ortaokulu (İHO) öğrencilerimizin göstermiş olduğu yüksek başarı da bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan 53 öğrencimiz, İmam Hatip Ortaokulları adına ciddi bir başarı örneği göstermiştir. Bu yılki sınavda, geçen seneye nazaran takriben 4 katı yüksek bir başarı oranı yakalamış olmamız, zikrettiklerimizi doğrular nitelikte olup geleceğimizin Allah’ın izniyle daha da aydınlık olacağını muştulamaktadır. Bu vesileyle başta tüm İHO talebelerimiz olmak üzere, bu uğurda ter dökmüş tüm ortaokul öğrencilerimizi, göstermiş oldukları başarılardan ötürü can-ı gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bayrakcı, İHO’ların göstermiş olduğu üstün başarının imam hatip liselerinde ve dahi verilere bakıldığında yükseköğretim hayatlarında da devam ettiğini müşahede ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Her geçen gün artan eğitim kalitesi ve program çeşitliliği ile imam hatiplerimiz, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Millet ve ümmet adına büyük hizmetlerin altına imzasını atmış ve halen atmakta olan İHL’leri tercih edecek dinamik, heyecanlı, çalışkan gençlerimizle, evvelden beri onurla taşıdığımız hikmet ve hizmet meşalesi daha da gür ve kuvvetli bir şekilde yanacaktır. Ortaokul yıllarından itibaren akademik hayatlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir şekilde görev alan öğrencilerimizin, başta kendi nefisleri olmak üzere yüz binlere faydası dokunan, ümmetin hâdimi olmakla şereflenmiş imtiyazlı bir zümre haline gelmesi hepimizi onurlandırmaktadır. Allah’a hamdolsun ki imam hatip gençliği, bilgiyi takip eden değil üreten; bilim, teknoloji, edebiyat ve sanata hâkim; entelektüel birikime sahip, akademiye yön veren bir gençlik kıvamına gelmiştir. Bu itibarla tüm ortaokul mezunu öğrencilerimizi hem dini hem de sosyal ve fenni ilimlerin bir arada tedris edildiği imam hatip liselerimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tüm öğrenci ve velilerimize çağrımız, imam hatip liselerini ilk tercihleri arasında değerlendirmeleri yönündedir.”

Dr. Sami BAYRAKCI
TİMAV Genel Başkanı