Türkiye İmam Hatipliler Vakfı bünyesinde bu sene ilki düzenlenen ve Konya’da bulunan muhtelif proje İmam Hatip Liselerinden 2023 yılında mezun olan öğrencileri üniversite hayatına zihinsel ve duygusal olarak hazırlamayı hedefleyen “Net-Work” programı, YKS’de yüksek başarı gösteren 50 öğrenciyle gerçekleştirildi.

Eğitim Göreceğin Üniversiteyi Bizzat Yerinde Gör

İmam Hatip öğrencilerimizin, üniversite tercihlerini en isabetli şekilde yapabilmeleri adına düzenlenen programın gezi ayağını teşkil eden “Üniversite Tanıtım Gezisi” kapsamında, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi ve 29 Mayıs Üniversitesi; Ankara’da ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve TOBB Üniversitelerinin kampüsleri gezilerek üniversite tanıtım günlerine iştirak edildi.

Program dâhilinde halen bu şehirler ve üniversitelerde eğitim görmekte olan İHL’li deneyimli öğrencilerin rehberliğinde her iki şehrin tarihi ve kültürel mekânlarına da ziyaretler gerçekleştirildi. Net-Work programı kapsamında düzenlenen gezi ile öğrencilerimizden birçoğunun idealindeki üniversite kampüsüne, başkaca ek bir malumata ihtiyaç duymadan, kolayca adapte olabilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlandı.

Tecrübe Aktarımı Seminerleri

Programın ders ayağını teşkil eden “Tecrübe Aktarım Seminerleri” kapsamında, her biri İmam Hatip Lisesi mezunu olan; İngiltere, Amerika, Almanya, Ürdün gibi ülkelerde yüksek lisans veya doktora eğitimi almış; Silikon Vadisi, Wall Street gibi dünyaca ünlü iş merkezlerinde tecrübesi bulunan iş adamlarından yahut Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent gibi seçkin üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrencilerden oluşan eğitimci kadrosunun teşrifiyle, günde üç seminer olacak şekilde toplamda iki hafta süren ders dönemi başarıyla tamamlandı.

Hocalarımız, liseden yeni mezun olup üniversite hayatında kendilerini nelerin beklediğini tam olarak bilmeyen öğrencilerimize; Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, İTÜ gibi üniversitelerde var olan kurumsal kültüre aşina olabilmeleri, yıllar içinde oluşmuş yapı ve ilişki ağlarını çözebilmeleri, söz konusu okullardaki Net-Work’e dâhil olma imkânını yakalayabilmeleri adına semineler verdiler. Net-Work seminerine katılan eğitimciler, günümüzde özellikle üniversite ortamlarının ulusal/uluslararası düzeyde insan ve kurumların birbirleriyle olan formel/informel ilişki süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesiyle meydana gelen sinerjiden beslenmekte olduğuna; bu ilişki süreçlerinin iyice anlaşılması, doğru bir şekilde tahlil edilmesi, münasip zaman ve zeminde mezkûr süreçlere dâhil olunmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çektiler.

Net-Work Seminerlerinin İçeriği

Net-Work seminerlerinde öğrencilere;

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik süreçlerin nasıl ilerlediği konusunda bilgi verildi.
  • Yurtiçi ve yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora süreçlerinin nasıl işlediği; akademik kariyer basamaklarında ilerlerken kimliğimizi muhafaza ederek kalabilmemiz ve taviz vermeden tüm hassasiyetlerimizi koruyabilmemiz adına maddi ve manevi olarak hangi hususlara dikkat etmemiz gerektiğine dikkat çekildi.
  • Halen üniversitede eğitim gören başarılı öğrenciler, Net-Work eğitimcileri ve programa katılan yeni mezun olmuş talebeler arasında iletişim/network tesis edildi.
  • İşbu ağın, hayatımız boyunca bizlere ve çevremize fayda üretecek, bereketli bir atmosfer doğuracağı ifade edildi.
  • Hepsinden önemlisi, bir İmam Hatiplinin yerel, ulusal ve küresel ölçekte ne tür başarılara imza atabileceği, öğrencilerimize yaşayan örnekler üzerinden bizzat gösterilmiş oldu.

Programı Başarıyla Tamamlayan Öğrencilere Burs Desteği Net-Work programının hem gezi hem de ders bölümlerine eksiksiz bir şekilde iştirak ederek programı başarıyla tamamlayan tüm öğrencile, TİMAV tarafından üniversite hayatları boyunca burs desteği sağlanacağı duyuruldu.