Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz yaptığı yazılı açıklamada, sadece bedeni, çıplaklığı ve cinselliği ile güya var olabilen, programlarında pek çok ahlaksızlığı sergilemekten ve dillendirmekten çekinmeyen sözde sanatçı müsveddesi Gülşen Bayraktar Çolakoğlu adlı ahlak düşkünü şahsın İmam Hatiplilere karşı kullandığı çirkin ifadeleri şiddetle reddettiklerini ve kendisine daha fazlasıyla iade ettiklerini belirtti.

TİMAV olarak bu ve benzer zihniyetleri esefle kınadıklarını ifade eden Öksüz: “İlgili kişi bu çirkin ifadeleri ile ancak ve ancak kendisini ve zihniyetini tarif etmiştir diyoruz. İmam hatip öğrenci ve mezunları hakkında sarf ettiği bu çirkin sözlerinden dolayı, bu milletten ve imam hatiplilerden derhal özür dilemelidir. Ayrıca şahsın haddi ve ahlak sınırını aşan bu sözlerinden dolayı hukuk nezdinde hesap vermesi için TİMAV olarak gerekli yasal süreçleri başlattığımızı da kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.” değerlendirmesini yaptı.

Öksüz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Mesleki ve kişisel becerileri ile başarıya ulaşamayan, herhangi bir değer üretemeyen çapsız, yeteneksiz, vizyonsuz bazı sanatçı, siyasetçi, iş adamı vb. kimselerin gündeme gelebilmek, birilerine yaranmak için bazı zamanlarda ortaya çıkıp, toplumun milli ve manevi değerlerine saldırmaları kimlerin sözcüleri olduklarına dair önemli ipuçları vermektedir. Bu karanlık ve çarpık zihniyete tekrar hatırlatırız ki; bin yıl sürecek dediğiniz 28 Şubat nasıl tarihin kara sayfalarında yerini aldıysa, failleri nasıl toplum, hukuk ve vicdanlarda layık olduğu yeri bulduysa, 28 Şubat’ın hain iş birlikçileri 15 Temmuz’da bizzat millet tarafından hadleri bildirilerek zelil duruma düşürüldüler ise, bundan sonra da bu tür emelleri olanlar yine aziz milletimizden gerekli cevaplarını her platformda alacaklardır.”

Öksüz, söz konusu şahıs ve benzeri zihin yapısına sahip kimselerin, bu milletin dini, değerleri, kutsalları ve sahip olduğu meziyetlerine alenen savaş açmalarının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, gençleri bu kişilerin söylem ve eylemlerine itibar etmemeye; kurumları da bu kişilere etkinliklerinde yer vermemeye davet etti. Toplumsal bilinçte bu tür davranışların ve şahısların müebbet bir mahkûmiyete mahkum edilmeleri gerektiğinin altını çizen Öksüz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı hukuki süreçten ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ve gözaltı kararından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

İlgili şahsın TCK’nin 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu alenen işlediğini ifade eden Öksüz, İmam Hatipler için hizmet üreten tüm kamu ve sivil toplum kurumlarını, yanısıra yüreğinde İmam Hatip sevdası taşıyan her bireyi hukuki sınırlar içinde, edep ve ahlak normlarını dikkate alarak bu sürece katkı vermeye ve üzerine düşen sorumlukları yerine getirmeye davet etti.

Toplumun bu türden provokatif eylem ve söylemlere itibar etmediğini ve etmeyeceğini düşündüklerini ve bu söylemlere aynı ifadelerle mukabele edip, çirkinleşmeyeceklerini ifade eden Öksüz: “Biz bu türden provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Kötü söz sahibine aittir. Bizi hukuki alanda haklarımızı ararken, bu tür söylem ve eylemlerle mücadelemizi edep ve ahlak sınırları içinde ürettiğimiz hizmetler ve değerlerle yapacağız. Bize kin ve nefret söylemleriyle düşmanlık besleyenlerin dahi bizde dirileceği bir inanca, ahlaka, hizmet aşkına ve değerler silsilesine sahip olduğumuzu muhataplarımız görmektedir ve görmeye devam edecektir.” dedi.

Bugüne kadar İmam Hatip Okullarını tercih eden hiçbir öğrenci ve ailenin pişman olmadığını, milletimizin bu okullara ciddi güven duyduğunu, İmam hatip mezun ve mensuplarının ahlak ve donanımını milletin çok iyi bildiğini vurgulayan Öksüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hiç kimse bu milleti veya bu milletin bir kesimini aşağılama, karalama ve benzeri çirkinliklerle yaftalama hakkına sahip değildir. Bu millet, haddi aşanlara hadlerini bildirecek güce, iradeye ve kararlılığa sahiptir. İmam hatip camiasına yöneltilen bu kirli ithamlara, bugüne kadar olduğu gibi bugün de en güzel cevabı milletimiz ve insanlık adına ürettiğimiz hizmet ve değerlerle vermeye devam edeceğiz. Camiamızın, insanlık tarihi kadar kadim geçmişi; bu türden aşağılık iftiraların tarihin çöplüğünde yerini aldığını ve alacağını bize göstermektedir. Cahilce ve hangi amaca hizmet ettiği kamuoyunca malum olan böylesi bir cüretin, amacına ulaşamayacağına olan inancımızı bir kez daha teyit ediyor ve hukuki, sosyal ve içtimai manada karşılıksız kalmayacağını da kamuoyunun bilgilerine bir kez daha arz ediyoruz.”

Ecevit ÖKSÜZ
TİMAV Genel Başkanı