TİMAV ( Türkiye İmam Hatipliler Vakfı )

Vakfımız, 1994 yılında imam hatipler liseleri  mezun ve mensupları adına imam hatipliliğe gönül vermiş bir grup kardeşimiz tarafından bu büyük camianın hadimi olmak üzere kurulmuştur. İmam hatipli olmanın sadece aynı okulun mensubu olmaktan çok daha fazla anlam ifade ettiğinin farkında olarak hayatiyetini sürdürmektedir.

Kuruluşundan bu yana tüm insanlığın barış ve huzuruna destek vererek, dünyada insanlar ile inanç değerleri arasındaki engellerin kaldırılmasına vesile olacak, inançlı insanların ise hangi inançtan olursa olsun özgürce inançlarının gereğini yaşayabildikleri bir dünyaya kavuşmalarına katkı üretecek bir vizyonla projeler üretmekte ve şartların el verdiği ölçüde bu projelerini hayata geçirmektedir.

Eğitim sistemimiz ve bu sistem içerisinde din eğitimi, toplumun sosyal değerlerinde ihtiyaç duyduğu gelişimi, imam hatipli profilinin objektif unsurlara dayanan tanınmışlığının artırılması ve bu profilin donanımlarının geliştirilmesi gibi konulara dair bilgi ve düşünce üretmek, gayesinden sapmadan faaliyetlerini sürdüren TİMAV;

İmam hatipliliğin; günlük koşuşturmacaların, günlük heveslerin, anlık hazların, çıkar 
kavgalarının, ikbal hesaplarının ötesinde bir misyonun sancaktarlığı  olduğu,

İmam hatipliliğin; gün gelip durun kalabalıklar bu sokak çıkmaz sokak diyebilme ve 
zalimin zulmüyle hesaplaşma, manevi değerlere el ve dil uzatanlara, insani değerlere sadık kalarak mücadele etme misyonunu gönüllü üstlenmek olduğu,

İmam Hatipliliğin; her dönemde ve şartta mazlumun yanında zalimin karşısında olmaya çalışmak olduğu,

İmam Hatipliliğin; hakkı hak bilip ona sarılmak, batılı batıl bilip ondan uzaklaşmak ve batıl olan her ne ise onunla mücadeleyi vazife bilmek olduğu,

İmam Hatipliliğin; İthal ahlaki değerleri, köksüz medeniyetleri değil; yüksek ahlaki değerleri ve ensar-muhacir kardeşliği örneğini doğurmuş bir medeniyetin temsilcisi olduğu,

İmam Hatipliliğin; dünya nimetleri ile ahiret hayatı arasındaki bağı doğru kurabilmek adına hepimiz için büyük birer vesile olduğu,

İmam Hatipliliğin; sadece kendi mensuplarının değil, tüm dünya insanlığının huzur ve barışının korunması amacıyla yapılan tüm çalışmaların her zaman gönüllüsü ve en aktif doğal görevlisi bilincinde yaşamak olduğu,

İmam Hatipliliğin; İmam hatiplilik veya bu aidiyeti doğuran okulların birer amaç değil, yaratılış gayesine hizmet etmenin iyi ve güzel birer vesilesi olduğu gerçeğinin farkında olarak faaliyetlerini aşk ve heyecanla sürdürmektedir.

Türkiye İmam hatipliler Vakfı işte bu aşk ve heyecanla faaliyetlerini sürdürürken; sadece İmam Hatip Lisesi mezunlarının değil inançlarından dolayı birçok engellemelere maruz bırakılan, eğitim öğretim hakkı elinden alınan, hor görülen,

küçük düşürülmeye çalışılan hangi ırktan, dinden veya aidiyetten olursa olsun mazlumların sesi olmayı kendisine vazife bilmektedir.

Yaratılanı yaratıcısının yüceliğinden aldığı manevi kuvvet ve hoşgörü ile seven ve savunan insanların bir araya geldiği tüm organizasyonları ve insanları Hz. Adem (a.s.)’dan gelen kardeşleri gören Türkiye İmam Hatipliler Vakfı olarak, dünü bu günle, bu günü yarınla güçlü bağlarla örerek gelecek nesillerimizin hayatında daha güçlü bir organizasyon olarak var olmayı Allahtan niyaz ediyoruz.

Dr. Sami BAYRAKCI
Genel Başkan